25.2.07

Açao Empresarial pela Cidadania

“És la gestió amb objectius i compromisos que van més enllà de l'àmbit de supervivència del propi negoci, ampliant-se cap a l'exercici del paper d'agent coresponsable del desenvolupament social, polític i econòmic del seu medi; de la pràctica d'accions associades a una millora de la qualitat de vida, a una ètica en les relacions i a l'exercici de la ciutadania, tant en l'empresa com en el medi extern”.

Açao Empresarial pela Cidadania. Brasil