25.2.07

AECA

RSC és el compromís voluntari de les empreses amb el desenvolupament de la societat i la preservació del medi ambient, des del seu compromís social i el seu comportament responsable envers les empreses i grups socials amb els quals interactua.

L'RSC centra la seva atenció en la satisfacció de les necessitats dels grups d'interès a través de determinades estratègies, els resultats de les quals han de ser mesurats, verificats i comunicats adequadament.

L'RSC va més enllà del mer compliment de la normativa legal establerta i de l'obtenció de resultats exclusivament econòmics a curt termini. Suposa un plantejament de tipus estratègic que afecta la presa de decisions i les operacions de tota l'organització, creant valor en el llarg termini i contribuint significativament a l'obtenció d'avantatges competitius duradors.” (Marc Conceptual de l'RSC)

AECA · Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas