25.2.07

Business in the Community

“L'RSC és entesa generalment com l'expressió del compromís d'una empresa amb la societat i l'acceptació del seu rol en ella. Això inclou el ple compliment de la llei i accions addicionals per a assegurar que l'empresa no opera conscientment en detriment de la societat. Per a ser efectiu i visible, aquest compromís ha d'estar protegit per recursos, lideratge i ser mesurable i mesurat”

Business in the Community