25.2.07

The Center for Corporate Citizenship

“Ciutadania corporativa fa referència a la manera com l'empresa integra valors socials bàsics amb les seves pràctiques comercials, operacions i polítiques quotidianes. Una empresa que s'adhereix al principi de la ciutadania corporativa entén que el seu propi èxit està entrellaçat amb la salut de la societat i el benestar general”.

The Center for Corporate Citizenship at Boston College. Estats Units d'Amèrica