25.2.07

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)

“La Responsabilitat Social Empresarial és complir integralment amb la finalitat de l'empresa en les seves dimensions econòmica, social i ambiental en els seus contextos intern i extern. Aquesta responsabilitat duu, per tant, a l'actuació conscient i compromesa de millora contínua, mesura i consistent que permet a l'empresa ser més competitiva no a costa de, sinó respectant i promovent el desenvolupament ple de les persones, de les comunitats on opera i de l'entorn, atenent les expectatives de tots els seus participants: inversors, col·laboradors, directius, proveïdors, clients, govern, organitzacions socials i comunitat”.

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Mèxic