25.2.07

CSR Europe

“La Responsabilitat Social Corporativa gira entorn de conductes essencials de les empreses i la responsabilitat pel seu impacte total en les societats en les quals operen. La Responsabilitat Social Corporativa no constitueix una opció addicional ni un acte de filantropia. Una empresa socialment responsable és aquella que duu endavant un negoci rendible, tenint en compte tots els efectes ambientals, socials i econòmics -positius i negatius- que genera en la societat”.

CSR Europe