25.2.07

El terme 'social'

El terme social ha d'entendre's en el sentit ampli que li assigna l'Organització Internacional del Treball (OIT), en considerar que no es refereix sols a les dimensions que afecten el treball i les relacions laborals sinó que inclou també el conjunt dels fenòmens relacionats amb les necessitats socials.

D'acord amb aquesta visió d'allò social, quan parlem de la Responsabilitat Social de les Empreses, ens referim a les relacions de les empreses amb la societat en el sentit més ampli i en tots els àmbits, tant els que afecten les polítiques laborals i les relacions de l'empresa amb els seus treballadors com els problemes de naturalesa ambiental o els que afecten les relacions amb els grups socials i les comunitats on desenvolupen les seves activitats de negoci.