25.2.07

Forum EMPRESA

“Tot i que no existeix una definició única de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), aquesta generalment es refereix a una visió dels negocis que incorpora el respecte pels valors ètics, les persones, les comunitats i el medi ambient.

L'RSE és vista com un ampli set de polítiques, pràctiques i programes integrats en l'operació empresarial que suporten el procés de presa de decisions i són premiats per l'administració”.

Forum EMPRESA. Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas