25.2.07

Fòrum d'Experts del MTAS

...Estableix que l'RSE té l’objectiu d'arribar a la sostenibilitat basant-se en un procés estratègic i integrador en el qual es vegin identificats els diferents agents de la societat afectats per les activitats de l'empresa.

I més específicament, “la Responsabilitat Social de l'Empresa és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d’interès, responsabilitzant-se així de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seves accions”.

Per tant, una empresa és socialment responsable quan respon satisfactòriament a les expectatives que sobre el seu funcionament tenen els diferents grups d’interès.


Declaració final de Fòrum d'Experts del Ministeri de Treball i Assumptes Socials sobre RSE(2005)