25.2.07

Fundación Ecología y Desarrollo

La filosofia RSC defensa que l'articulació de les expectatives dels diferents grups d'interès de l'empresa (accionistes, inversors, empleats, proveïdors, comunitat, medi ambient, etc.) acaba redundant positivament en el compte de resultats (...) ja que a llarg termini els resultats empresarials milloren si s'hi mantenen relacions no oportunistes. (Publicació: Las OSC y la RSC).

Fundación Ecología y Desarrollo