25.2.07

Hill & Knowlton Captiva

“L'RSE és un ACTIU ESTRATÈGIC. Per a agregar VALOR a la marca, aquesta ha de ser traduïda en IMATGE i agregada en REPUTACIÓ d'una manera consistent en el temps”

Hill & Knowlton Captiva