25.2.07

OCDE

La Responsabilitat Corporativa són “les accions desenvolupades per negocis per a consolidar les seves relacions amb les societats en las quals actuen”.

OCDE