25.2.07

World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)

Definim l'RSC com el "compromís de les empreses de contribuir al desenvolupament econòmic sostenible, treballant amb els empleats, les seves famílies, la comunitat local i la societat en general per a millorar la seva qualitat de vida"

Estem convençuts que una estratègia d'RSC coherent, basada en la integritat, valors profunds i un enfocament a llarg termini, ofereix beneficis empresarials clars i contribueix al benestar de la societat.

World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) o Consell Mundial per al Desenvolupament Sostenible