14.4.07

RSE, segons IDEA - Argentina

L'RSE constitueix un compromís que cada empresa, en tant que actor social, estableix amb els seus grups d'interès, procurant millorar en forma sostenible, les condicions del negoci i la qualitat de vida de la societat en el seu conjunt

Divisió RSE de l'Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina – IDEA, novembre de 2004