9.2.08

Responsabilitat Empresarial, segons la Comissió Europea

El terme Responsabilitat Empresarial significa garantir l'èxit d'una empresa integrant consideracions socials i ambientals en les seves activitats. En altres paraules, satisfer la demanda de la clientela i gestionar alhora les expectatives d'altres parts interessades: els/les treballadors/es, els proveïdors i la comunitat del seu entorn.

Introducció a l'RSE per a Pimes. Comissió Europea