12.3.08

RSE, segons la Universidad Antonio de Nebrija

Conjunt d'obligacions i compromisos legals i ètics que es deriven dels impactes que l'activitat de les organitzacions produeix en l'àmbit social, laboral, ambiental i dels drets humans.

Universidad Antonio de Nebrija - Escuela de Negocios