21.8.11

RSE segons Valor et al.

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) es defineix com el "conjunt d'obligacions i compromisos legals i ètics, nacionals i internacionals amb els grups d'interès, que es deriven dels impactes que l'activitat i operacions de les organitzacions produeixen en l'àmbit social, laboral, ambiental i dels drets humans"(Valor, et al; 2003, p. 7)