31.1.12

Comissió Europea 2011

[ca] Brussel·les planteja una nova definició, més simple, de l'RSE: "La responsabilitat de les empreses pel seu impacte en la societat". L'anterior definició va ser redactada el 2001 i sostenia que la RSE era "un concepte pel qual les empreses integren les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors sobre una base voluntària".

[es] Bruselas plantea una nueva definición, más simple, de la RSE: “La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”. La anterior definición fue redactada en 2001 y sostenía que la RSE era “un concepto por el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores sobre una base voluntaria”.


30.1.12  La nova Comunicació de la Comissió Europea