14.2.14

Business Dictionary

[ca] Sentit de responsabilitat d'una companyia envers la comunitat i el medi ambient (tant ecològica i social) en què opera. Les empreses expressen aquesta ciutadania a través dels processos de reducció dels residus i de la contaminació, contribuint en programes educatius i socials, i mitjançant l'obtenció d'una rendibilitat adequada sobre els recursos emprats. 
 
[es] Sentido de responsabilidad de una compañía con la comunidad y el medio ambiente (tanto ecológica y social) en donde opera. Las empresas expresan esa ciudadanía a través de los procesos de reducción de los residuos y de la contaminación, contribuyendo en programas educativos y sociales, y mediante la obtención de una rentabilidad adecuada sobre los recursos empleados.

[en] A company’s sense of responsibility towards the community and environment (both ecological and social) in which it operates. Companies express this citizenship (1) through their waste and pollution reduction processes, (2) by contributing educational and social programs, and (3) by earning adequate returns on the employed resources. See also corporate citizenship.

Horror de definició!