25.2.07

Pacte Mundial

El Pacte Mundial es defineix a si mateix com una iniciativa voluntària de Ciutadania Corporativa per a promoure i aplicar, dintre de l'àmbit de les seves empreses, deu principis vinculats als drets humans, a l'ocupació i relacions laborals, al medi ambient i a la lluita contra la corrupció.

“La finalitat és ajudar a enfortir els pilars socials dels quals qualsevol economia, inclosa l'economia global, ha d'estar amarada si vol sobreviure i créixer”.

Encara que el PM no esmenta ni defineix expressament el concepte de responsabilitat social en el seu text, integrat per una breu declaració de principis, dels documents de presentació elaborats per Nacions Unides es dedueix que aquests principis integren la responsabilitat de l'empresa o ciutadania corporativa responsable.

Pacte Mundial

Veure els 1o principis