21.8.11

Govern Corporatiu / Gobierno Corporativo

Azofra (2005) defineix el Govern Corporatiu com el conjunt de mecanismes organitzacionals i institucionals que permeten equilibrar els límits a la discrecionalitat directiva amb la protecció dels drets dels grups d'interès.

Azofra (2005) define el Gobierno Corporativo como el conjunto de mecanismos organizacionales e institucionales que permiten equilibrar los límites a la discrecionalidad directiva con la protección de los derechos de los grupos de interés.