27.11.11

ISO 26000

[ca] 2.18 responsabilitat social:
responsabilitat d'una organització davant els impactes que les seves decisions i activitats ocasionen en la societat i el medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que:
· contribueixi al desenvolupament sostenible, incloent la salut i el benestar de la societat;
· prengui en consideració les expectatives de les seves parts interessades;
· compleixi amb la legislació aplicable i sigui coherent amb la normativa internacional de comportament, i
· estigui integrada en tota l'organització i es porti a la pràctica en les seves relacions[es] 2.18 responsabilidad social:
responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:
· contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
· tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
· cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y
· esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones