17.10.14

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) defineix l'RSE com la decisió de l’empresa de contribuir al desenvolupament sostenible, treballant amb el seus empleats, les seves famílies i la comunitat local, així com amb la societat en el seu conjunt, per millorar la seva qualitat de vida.