2.1.15

Diputació de Barcelona

Què és l'RSC?
  En els seus inicis, l'enfocament de la responsabilitat social era fonamentalment empresarial i, al marge d'aportar un valor a la societat i donar resposta als reptes que aquesta planteja, pretenia, legítimament, garantir la sostenibilitat de l'organització a partir d'enfortir la capacitat adaptativa als nous requeriments de la societat. En aquest sentit en el marc de la Comissió Europea, es va publicar el Llibre verd per al foment d'un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (Comissió de les Comunitats Europees. Brussel·les, 2001) on es defineix la responsabilitat social com "la integració voluntària per part de les empreses de les qüestions socials i ambientals en les operacions i en les relacions amb els grups d'interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes, la comunitat en què opera".

Actualment, es pot dir que "la característica essencial de la responsabilitat social és la voluntat de les organitzacions d'incorporar consideracions socials i ambientals en la seva presa de decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats en la societat i el medi ambient. Això implica un comportament transparent i ètic que contribueixi al desenvolupament sostenible, complir amb la legislació aplicable i que sigui coherent amb la normativa internacional de comportament. També implica que la responsabilitat social estigui integrada a tota l'organització, s'incorpori en les seves relacions i tingui en compte els interessos de les parts interessades" (Norma Internacional ISO 26000:2010. Guía de Responsabilidad Social. Organización Internacional de Normalización. Ginebra).

La responsabilitat social suposa un compromís integral i integrat a partir dels cinc grans vectors d'impacte d'una organització: bon govern, ambiental, social, laboral i econòmic; integral perquè forma part del model d'una organització, afecta a totes les àrees i s'estén per la cadena de valor; integrat perquè s'incorpora en la gestió, els processos i els procediments (Josep M. Canyelles).
El concepte de responsabilitat social ha anat evolucionant i s'ha anat adaptant als diferents tipus d'organitzacions; com ara empreses (RSE), administracions (RSA), universitats (RSU) o organitzacions sense ànim de lucre (RSO).

http://www.diba.cat/web/rsc/que-es-l-rsc