17.5.07

Territori Socialment Responsable

Un TSR és aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant proactivament els seus reptes econòmics, socials i ambientals, per mitjà de les estratègies col·laboratives i el compromís multilateral, amb solucions eficients que creïn valor per a totes les parts, gestionant els propis actius tangibles i intangibles i alineant-los vers una Visió sostenible del territori.

Definició de la iniciativa collaboratio, promoguda per Responsabilitat Global


Completem aquesta definició amb el suport de les diferents perspectives del Mapa Estratègic:

Territori on totes les parts, ja siguin mercantils, públiques o socials, desenvolupen pràctiques de responsabilitat social, per tal com, més enllà de les responsabilitats legals, totes elles reconeixen llur part de responsabilitat davant la societat pel que fa al desenvolupament de la comunitat i als impactes econòmics, socials i ambientals que rep el territori o que aquest causa en altres.

La ciutadania d’un TSR reconeix aquestes pràctiques i sap actuar-hi sensiblement, facilitant que el retorn que legítimament obtinguin les empreses més compromeses realimenti el cercle virtuós.

El TSR emfasitza el diàleg entre les parts i entre els diferents sectors. Si be el diàleg amb els partprenents és una eina per a la gestió singular de l’RS de cada organització, el seu ús generalitzat genera capital social i aporten una capacitat de governança de la comunitat.

El comportament dels seus agents (ja siguin del sector mercantil, públic o social) integra de manera compromesa el respecte i el foment dels drets humans (ja siguin de primera, segona o tercera generació), i cerquen solucions integrades dins els seus models de negoci o de missió que puguin aportar vies de solució, alhora que disposa els seus actius de manera que puguin crear el màxim valor sostenible i que aquest repercuteixi positivament en totes les parts (win-win) i en el propi context (win-win-win).

Finalment, el territori socialment responsable ha de poder posar en valor aquests compromisos gestionant la millora de certs actius i comunicant una visió agregada d’aquestes pràctiques, obtenint un atribut ètic per a la pròpia identitat territorial.